Ksenia Syrtseva

Ksenia Syrtseva
Open Innovation Expert, EDF
Back